Képzéseink
Találj meg minket a Facebook-on
Képzéseink
2018.10.12., Péntek

Kreativitásod fejlesztése szakmai sikered kulcsa!

GIMNÁZIUMI – érettségit adó – 1+4 éves KÉPZÉS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMMAL

Az első, azaz a nyelvi előkészítő évben a tanulók heti óraszámuk nagyobbik részében angol nyelvet (heti 12 óra) valamint a választott második idegen nyelvet (heti 6 óra), emellett informatikát és egyéb készségfejlesztő tárgyakat tanulnak. A második évtől tanulmányuk igazodik a négyéves képzéshez, de az angol nyelvet és a második idegen nyelvet is a következő 4 évben továbbra is magas óraszámban tanulják.

A gimnáziumban az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés.

Kialakítja a tanulókban az ún. élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. Fejlesztő célú képzési tartalmakkal és problémakezelési módokkal felkészíti tanulóit arra, hogy a tudás - a stabil értékek mellett - mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő elemeket is.

A gimnáziumi nevelés és oktatás egyik célja, hogy a tanulókban kialakítsa a rendszerben történő gondolkodás képességét, valamint tegye képessé őket információk szerzésére, szűrésére és feldolgozására, az információs technológia korában való eligazodásra. Követelményeivel és tevékenységével ösztönözze a tanulókat tudásra épülő, önálló vélemény kialakítására, alternatívák felismerésére és mérlegelésére, majd az ezeken alapuló felelős döntésekre.

Első idegen nyelvként az angol nyelvet oktatjuk. Második idegen nyelvet már a nyelvi előkészítős évfolyamban is oktatunk kötelező jelleggel.

Erre a képzésre sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulókat nem veszünk fel.

Sikeres érettségi vizsga után továbbtanulhatsz felsőfokú oktatási intézményekbenvagyszakmai képzéseink valamelyikén (pl. turisztikai szervező, értékesítő, vendéglátásszervező, vagy fodrász), ahol két év alatt szakképesítés szerezhető.

  

 

GIMNÁZIUMI – érettségit adó – 4+2 éves KÉPZÉS

A gimnáziumban az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az érettségi, a későbbi szakmai vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés.

Kialakítja a tanulókban az ún. élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. Fejlesztő célú képzési tartalmakkal és problémakezelési módokkal felkészíti tanulóit arra, hogy a tudás - a stabil értékek mellett - mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő elemeket is.

A gimnáziumi nevelés és oktatás egyik célja, hogy a tanulókban kialakítsa a rendszerben történő gondolkodás képességét, valamint tegye képessé őket információk szerzésére, szűrésére és feldolgozására, az információs technológia korában való eligazodásra. Követelményeivel és tevékenységével ösztönözze a tanulókat tudásra épülő, önálló vélemény kialakítására, alternatívák felismerésére és mérlegelésére, majd az ezeken alapuló felelős döntésekre.

Első idegen nyelvként az angol nyelvet oktatjuk, és már a 9. évfolyamtól második idegen nyelvet is oktatunk kötelező jelleggel.

Erre a képzésre sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulókat nem veszünk fel.

Sikeres érettségi vizsga után továbbtanulhatsz felsőfokú oktatási intézményekbenvagyszakmai képzéseink valamelyikén (pl. turisztikai szervező, értékesítő, vendéglátásszervező, vagy fodrász), ahol két év alatt szakképesítés szerezhető.

 

 SZAKGIMNÁZIUM (korábban szakközépiskola) -ágazati érettségit adó KÉPZÉSEINK

Szakgimnáziumi (korábban szakközépiskola) képzéseink biztosítják számodra a gyakorlati ismeretet és a szükséges elméleti tudás elsajátítását is.

 • vendéglátóiparágazati érettségire felkészítő 4+1 éves képzés
 • turisztikaágazati érettségire felkészítő 4+1 éves képzés
 • szépészeti(fodrász) ágazati érettségire felkészítő 4+1 éves képzés

A képzés célja: olyan középfokú végzettséggel rendelkező tanulók képzése, akik magas szintű szakmai (vendéglátó, turisztikai, szépészeti) jártassággal rendelkezzenek. A képzés alatt ágazati szakgimnáziumi kerettantervnek megfelelően a közismereti tantárgyak tanulásán kívül az ágazati képzésnek megfelelően szakmai tantárgyakat tanítunk elméleti és gyakorlati órák keretében. Idegen nyelvként az angol nyelvet oktatjuk, de a vendéglátó ágazati képzésben a német is választható. A vendéglátó és a turisztikai ágazati képzésben a 11. évfolyamtól kötelező a második idegen nyelv tanulása is. A 10-11. évfolyam végén összefüggő 140 órás szakmai gyakorlaton vesznek részt a tanulók.

A tanulók a 11. évfolyam sikeres befejezését követően választásuk alapján az ágazati képzéshez a központi kerettantervben meghatározott mellékszakképesítéshez kapcsolódó szakmai vizsgát tesznek, mely alapján a 12. évfolyamon az ágazati érettségi vizsgával egyidejűleg OKJ-s szakképesítést igazoló bizonyítványt is kapnak.

 • vendéglátóiparágazat esetén pincér
 • turisztikaágazat esetén szállodai recepciós
 • szépészetágazat esetén férfi fodrász-borbély

A tanulók a sikeres ágazati érettségi után egy éves szakmai képzésben vesznek részt, melynek végén szakmai vizsgát tesznek, és így tudják megszerezni az adott ágazathoz tartozó főszakképesítésüket.

 • vendéglátóiparágazat esetén vendéglátásszervező
 • turisztikaágazat esetén turisztikai szervező, értékesítő
 • szépészetágazat esetén fodrász

 Szakgimnáziumi (korábban szakközépiskola) képzéseink biztosítják számodra a gyakorlati ismeretet és a szükséges elméleti tudás elsajátítását is.

 • vendéglátóiparágazati érettségire felkészítő 4+1 éves képzés
 • turisztikaágazati érettségire felkészítő 4+1 éves képzés
 • szépészeti(fodrász) ágazati érettségire felkészítő 4+1 éves képzés

A képzés célja: olyan középfokú végzettséggel rendelkező tanulók képzése, akik magas szintű szakmai (vendéglátó, turisztikai, szépészeti) jártassággal rendelkezzenek. A képzés alatt ágazati szakgimnáziumi kerettantervnek megfelelően a közismereti tantárgyak tanulásán kívül az ágazati képzésnek megfelelően szakmai tantárgyakat tanítunk elméleti és gyakorlati órák keretében. Idegen nyelvként az angol nyelvet oktatjuk, de a vendéglátó ágazati képzésben a német is választható. A vendéglátó és a turisztikai ágazati képzésben a 11. évfolyamtól kötelező a második idegen nyelv tanulása is. A 10-11. évfolyam végén összefüggő 140 órás szakmai gyakorlaton vesznek részt a tanulók.

A tanulók a 11. évfolyam sikeres befejezését követően választásuk alapján az ágazati képzéshez a központi kerettantervben meghatározott mellékszakképesítéshez kapcsolódó szakmai vizsgát tesznek, mely alapján a 12. évfolyamon az ágazati érettségi vizsgával egyidejűleg OKJ-s szakképesítést igazoló bizonyítványt is kapnak.

 • vendéglátóiparágazat esetén pincér
 • turisztikaágazat esetén szállodai recepciós
 • szépészetágazat esetén férfi fodrász-borbély

A tanulók a sikeres ágazati érettségi után egy éves szakmai képzésben vesznek részt, melynek végén szakmai vizsgát tesznek, és így tudják megszerezni az adott ágazathoz tartozó főszakképesítésüket.

 • vendéglátóiparágazat esetén vendéglátásszervező
 • turisztikaágazat esetén turisztikai szervező, értékesítő
 • szépészetágazat esetén fodrász

SZAKKÖZÉPISKOLAI (korábban szakiskola)– szakmai végzettséget adó – KÉPZÉSEK - TANDÍJMENTES

3+2 éves képzéseink

 • szakács
 • pincér
 • cukrász

A szakképzési évfolyamok, valamint a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tanulóink szakmát szerezhetnek, miközben a hatályos kerettanterv szerinti közismereti tárgyakat is tanulnak. Idegen nyelvként az angol nyelvet oktatjuk a hozzánk jelentkezőknek.

A szakközépiskolai képzésben az új képzési rendszer szerint a 9.-10.-11. évfolyamokon szakmai elmélet és gyakorlat mellett közismereti képzés is folyik. Közismereti tantárgyak az általános műveltség alapjait és a későbbiekben az esetleges továbbtanulás feltételeit is megadják. Emellett a tanulók által választott szakmai képzés is megkezdődik. A kilencedik és tizedik évfolyam végén négy hét nyári gyakorlatot kell teljesíteniük a tanulóknak.

A 10. évfolyamtól a duális képzés keretében – intézményünk munkatársainak állandó szakmai és pedagógiai felügyelete mellett – európai színvonalú éttermekben, cukrászatokban, szállodákban, kávézókban biztosítjuk diákjaink számára, hogy az ételkészítést, a felszolgálást, a cukrászmesterséget és a pultos munkákat éles helyzetekben működő vendéglátó-vállalkozásokban gyakorolják. A 10. évfolyamtól kezdődően egyik héten iskolai, másik héten munkahelyi képzés folyik.

Ezekre a képzésekre a munkaegészségügyileg alkalmas sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulókat is várjuk, de bizonyos szakmai tantárgyakból a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint a hatályos jogszabályok alapján felmentés nem adható!

A szakképesítés megszerzését követően tanulóinknak lehetőségük van két év alatt érettségi vizsgát tenni.

 

Miért a VIK Középiskola a legjobb választás számodra?

 • Magas szintű NYELVI KÉPZÉSt nyújtunk, amely során célunk a legalább B2-es szintű idegen nyelvi tudás elsajátítása.
 • KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLATi lehetőséget biztosítunk az Erasmus+ Mobilitás program keretében.
 • Diákjaink minőségi, HAZAI SZAKMAI GYAKORLATI helyeken sajátíthatják el a szakma fortélyait, ahol akár állandó álláshoz/karrierhez is juthatnak.
 • A középiskolai évekkel nem kell, hogy véget érjen a tanulás. Tanítványaink az addig megszerzett tudásukra is épülő ÉRETTSÉGI UTÁNI (nappali és esti tagozatos) SZAKMAI KÉPZÉSEKben (pl. turisztikai szervező, értékesítő; vendéglátásszervező) vagy hazai és nemzetközi FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKben folytathatják tanulmányaikat.
 • Diákjaink a nálunk szerzett elméleti és gyakorlati tudással belföldön és külföldön is megállják helyüket.
 • Könnyen MEGKÖZELÍTHETŐ helyen vagyunk Budapesten.
 • EMELT ÓRASZÁMÚ idegen nyelvi képzést biztosítunk.
 • Az ERASMUS+ PROGRAM keretében számos országban, így például Spanyolországban, Olaszországban, Nagy-Britanniában, Svédországban, Izlandon vagy akár Lettországban szerezhetnek szakmai tapasztalatot a VIK diákjai.
 • 16 főzőhelyes TANKONYHÁNKban, valamint két kiválóan felszerelt TANÉTTERMÜNKben a legmodernebb gépeken és exkluzív éttermi eszközökkel gyakorlatozhatnak a vendéglátás szerelmesei.
 • Szépészeti ágazaton tanulók szakmai fejlődését több éves szakmai gyakorlattal és saját szalonok üzemeltetési tapasztalataival is rendelkező szakoktatóink garantálják.
 • Folyamatosan bővülő PARTNERADATBÁZISUNK segítségével könnyebben találhatnak tanítványaink diákmunkát.
 • Több mint 10 000 tételes KÖNYVTÁRUNKban a legfrissebb szakirodalom is fellelhető.
 • Tradicionális tanár-diák RENDEZVÉNYEINK az informális kapcsolatépítés, a kikapcsolódás remek alkalmai.
 • Képzéseink az államilag támogatott létszám mértékéig TANDÍJMENTESek.
 • Diákjainknak jár a CSALÁDI PÓTLÉK.
 • A DIÁKIGAZOLVÁNY adta lehetőségeket minden tanulónk kihasználhatja.
 • Diákjaink jelentős része tesz SIKERES érettségi és/vagy szakmai VIZSGÁT.

 

Nyomtatás
További kérdései vannak?
Írjon nekünk, és kollégáink hamarosan e-mailben vagy telefonon felveszik Önnel a kapcsolatot:

felnőttképzés, szakképzés, szakiskola, vendéglátás, idegenforgalom, kereskedelem, idegenvezető képzés, cukrász képzés, fodrász, szakács képzések Budapesten, felnőtt oktatás

Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti és Üzleti Baptista Középiskola Budapest. Magas színvonalú képzések és jó elhelyezkedési lehetőségekkel bíró szakképzések Budapesten. Felnőttképzéseink, szakképzéseink között a következő szakmák szerepelnek: szakács, cukrász, pincér, vendéglátó eladó, eladó, fodrász, vendéglátásszervező-vendéglős, idegenvezető, logisztikai ügyintéző és számos további szakképzés is.