Találj meg minket a Facebook-on
Felvételizőknek
2018.10.12., Péntek

A VIK Középiskolában az alábbi képzések közül lehet választani:

SZAKGIMNÁZIUMI (korábban szakközépiskola)
– ágazati érettségit adó –KÉPZÉSEK

4+1 éves ágazati képzéseink

Szakgimnáziumi (korábban szakközépiskola) képzéseink biztosítják számodra a gyakorlati ismeretet és a szükséges elméleti tudás elsajátítását is.

A képzés célja: olyan középfokú végzettséggel rendelkező tanulók képzése, akik magas szintű szakmai (vendéglátó, turisztikai, szépészeti) jártassággal rendelkezzenek. A képzés alatt ágazati szakgimnáziumi kerettantervnek megfelelően a közismereti tantárgyak tanulásán kívül az ágazati képzésnek megfelelően szakmai tantárgyakat tanítunk elméleti és gyakorlati órák keretében. A 10-11. évfolyam végén összefüggő 140 órás szakmai gyakorlaton vesznek részt a tanulók.

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI (korábban szakiskola)
– szakmai végzettséget adó –KÉPZÉSEK

3+2 éves szakképzéseink

A szakképzési évfolyamok, valamint a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tanulóink szakmát szerezhetnek, miközben a hatályos kerettanterv szerinti közismereti tárgyakat is tanulnak. Idegen nyelvként az angol nyelvet oktatjuk a hozzánk jelentkezőknek.

A szakközépiskolai képzésben az új képzési rendszer szerint a 9.-10.-11. évfolyamokon szakmai elmélet és gyakorlat mellett közismereti képzés is folyik. Közismereti tantárgyak az általános műveltség alapjait és a későbbiekben az esetleges továbbtanulás feltételeit is megadják. Emellett a tanulók által választott szakmai képzés is megkezdődik. A kilencedik és tizedik évfolyam végén négy hét nyári gyakorlatot kell teljesíteniük a tanulóknak.

A 10. évfolyamtól a duális képzés keretében – intézményünk munkatársainak állandó szakmai és pedagógiai felügyelete mellett – európai színvonalú éttermekben, cukrászatokban, szállodákban, kávézókban biztosítjuk diákjaink számára, hogy az ételkészítést, a felszolgálást, a cukrászmesterséget és a pultos munkákat éles helyzetekben működő vendéglátó-vállalkozásokban gyakorolják. A 10. évfolyamtól kezdődően egyik héten iskolai, másik héten munkahelyi képzés folyik.

Ezekre a képzésekre a munkaegészségügyileg alkalmas sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulókat is várjuk, de bizonyos szakmai tantárgyakból a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint a hatályos jogszabályok alapján felmentés nem adható!

A szakképesítés megszerzését követően tanulóinknak lehetőségük van két év alatt érettségi vizsgát tenni.

 

GIMNÁZIUMI– érettségit adó –KÉPZÉS

1+4 éves nyelvi előkészítő évfolyamos képzés

4 éves általános tantervű képzés

A gimnáziumban az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés.

Kialakítja a tanulókban az ún. élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. Fejlesztő célú képzési tartalmakkal és problémakezelési módokkal felkészíti tanulóit arra, hogy a tudás - a stabil értékek mellett - mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő elemeket is.

A gimnáziumi nevelés és oktatás egyik célja, hogy a tanulókban kialakítsa a rendszerben történő gondolkodás képességét, valamint tegye képessé őket információk szerzésére, szűrésére és feldolgozására, az információs technológia korában való eligazodásra. Követelményeivel és tevékenységével ösztönözze a tanulókat tudásra épülő, önálló vélemény kialakítására, alternatívák felismerésére és mérlegelésére, majd az ezeken alapuló felelős döntésekre.

A nyelvi előkészítő évfolyamos képzésben (9.NY évfolyam) a tanulók intenzív nyelvi képzést kapnak az első (angol) és a második választható idegen nyelvből, összesen heti 18 órában. A nyelvi órák mellett testnevelés, illetve informatika és készségfejlesztésre irányuló órák szerepelnek az órarendben. A nyelvi előkészítős évfolyam után a „hagyományos” 4 éves gimnáziumi képzés következik.

Erre a képzésre sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulókat nem veszünk fel.

 

Képzéseinkről részletesen a bal oldali menüpontokra kattintva tájékozódhatsz.

Reméljük, hogy Téged is tanulóink körében üdvözölhetünk 2019 szeptemberétől!

 

 

Nyomtatás
További kérdései vannak?
Írjon nekünk, és kollégáink hamarosan e-mailben vagy telefonon felveszik Önnel a kapcsolatot:

felnőttképzés, szakképzés, szakiskola, vendéglátás, idegenforgalom, kereskedelem, idegenvezető képzés, cukrász képzés, fodrász, szakács képzések Budapesten, felnőtt oktatás

Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti és Üzleti Baptista Középiskola Budapest. Magas színvonalú képzések és jó elhelyezkedési lehetőségekkel bíró szakképzések Budapesten. Felnőttképzéseink, szakképzéseink között a következő szakmák szerepelnek: szakács, cukrász, pincér, vendéglátó eladó, eladó, fodrász, vendéglátásszervező-vendéglős, idegenvezető, logisztikai ügyintéző és számos további szakképzés is.